Wsparcie techniczne

PolSEFF2 wdrażany jest przez Konsultanta Projektu, konsorcjum w którym partnerami są DAI Europe Ltd oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE.
Na potrzeby programu utworzony został zespół, w skład którego wchodzą inżynierowie - eksperci w obszarze efektywności energetycznej, eksperci finansowi i marketingowi.

 

 

Rolą Konsultanta Projektu jest:

  • monitorowanie realizacji programu
  • wsparcie marketingowe i informacyjne programu
  • współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym realizacja szkoleń certyfikowanych audytorów i ekspertów ds. energetyki
  • wsparcie banków uczestniczących w obszarze oceny technicznej projektów inwestycyjnych oraz transferu wiedzy dotyczącej ewaluacji technicznej projektów w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE
  • wsparcie przedsiębiorców w ocenie,przygotowaniu, realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w ramach PolSEFF2

 

DAI Europe Ltd jest globalną firmą doradczą zatrudniającą 2 200 pracowników w 70 krajach.

DAI jest międzynarodową firmą konsultingową, której 2,200 przedstawicieli pracuje w 70 krajach Świata. DAI wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie rozwoju poprzez zestawienie technicznej doskonałości, profesjonalnego zarzązania projektami oraz wyjątkowego traktowania każdego klienta by sprostać jego najbardziej złożonym potrzebom.

DAI realizowało projekty w 150 rozwijających i zmieniających się krajach zapewniając kompleksowe rozwiązania w dziedzinie rozwoju sektora prywatnego i usług finansowych, rozbudowy ekonomii i handlu, dostępu do sprawdzonej żywności, zarządzaniu wodą, naturalnymi zasobami, źródłami energii oraz zmianami klimatycznymi.

Klientami DAI są między innymi agencje rozwoju międzynarodowego, międzynarodowe instytucje finansowe, prywatne korporacje i filantropie oraz rządy krajów współpracujących...czytaj więcej

 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała pod koniec 1990 r. jako prywatna, niezależna organizacja, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie gospodarki. Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Zadaniem FEWE jest docierać i wpływać zarówno na decydentów kreujących politykę energetyczną, producentów, dystrybutorów, jak i końcowych użytkowników energii... czytaj więcej