Pobierz formularze dokumentów

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku w banku (kliknij, aby pobrać):

Wniosek o dotację

Formularz de minimis          List intencyjny             

Lista Wykluczeń Środowiskowych i Społecznych EBOiR

Przykładowy Certyfikat Produktu LEME               Formularz Zgłoszenia Gotowości do Weryfikacji wraz z Wnioskiem o Wypłatę Dotacji