LEME - Lista Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń

Lista zakwalifikowanych materiałów i urządzeń - LEME jest rewolucyjnym
rozwiązaniem w obszarze programów wspierających polskich
przedsiębiorców. Zobacz film.

Lista LEME jest również doskonałą formą bezpłatnej promocji zarejestrowanych na niej energooszczędnych materiałów i urządzeń. Zobacz film.

Do unikalnych cech listy LEME należą:

 1. Automatyczna kwalifikacja inwestycji do jej sfinansowania w ramach programu PolSEFF 2

  Wystarczy, że przedsiębiorca reprezentujący małe lub średnie przedsiębiorstwo wybierze z listy urządzenie lub materiały, które chciałby zainstalować w swoim przedsiębiorstwie, przedstawi jego certyfikat w banku uczestniczącym w programie. Certyfikaty do wydrukowania dostępne są na stronie każdego urządzenia i materiału zarejestrowanego na liście. Szczegółowy proces realizacji inwestycji bazującej na urządzeniach i materiałach z listy LEME dostępny jest w zakładce apklikowanie / projekty bazujące na LEME". Kliknij, aby zobaczyć wszystkie kategorie materiałów i urządzeń objętych listą LEME.

 2. Otwartość listy

  Każdy przedsiębiorca, zarówno producent jak i inwestor może zgłosić urządzenie lub materiał do umieszczenia go na liście LEME w dostępnych na stronie kategoriach technologicznych. 
  Producenci energooszczędnych urządzeń i materiałów oraz urządzeń z obszaru odnawialnej energii mogą to zrobić poprzez zarejestrowanie swojego przedsiębiorstwa i wypełnienie informacji o produktach, które chcieliby umieścić na liście.
  Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zainwestować w urządzenie, którego nie ma na liście, w kategorii technologicznej obecnej na liście mogą je zgłosić poprzez wysłanie maila na [email protected]. Zgłoszone urządzenie zostanie dodane do listy po jego weryfikacji przez inżynierów PolSEFF 2.
  Rejestracja firmy oraz umiejscowienie urządzeń i materiałów na liście jest BEZPŁATNE ! Można zgłosić dowolną liczbę urządzeń ! 
   

 3. Źródło wiedzy i informacji

  Lista LEME prezentuje w jednym miejscu większość dostępnych obecnie energooszczędnych technologii, które można zastosować w małym lub średnim przedsiębiorstwie, a skorzystanie z wyszukiwarki umożliwia pozyskanie informacji o wielu urządzeniach i ich producentach.
   

 4. Doskonała forma bezpłatnej promocji producentów zarejestrowanych urządzeń

  Umiejscowienie zgłoszonego urządzenia lub materiału na liście oznacza, iż niezależni od producenta eksperci z obszaru technologii energooszczędnych uznali, iż spełnia ono wymagające kryteria z obszaru wydajności i efektywności energetycznej. Obecność producenta i jego produktów na liście bez wątpienia wpłynie na kształtowanie ich pozytywnego wizerunku pośród potencjalnych klientów, dodatkowo stając się wymiernym narzędziem wspierania sprzedaży. 

  Sfinansowanie w ramach PolSEFF 2 inwestycji w urządzenia i materiały z listy oznacza w praktyce 10% rabat, który inwestor otrzymuje z NFOŚiGW na wniosek banku po zakończeniu inwestycji.