Formularze dokumentów

Wniosek o dotację

Formularz de minimis          List intencyjny             

Lista Wykluczeń Środowiskowych i Społecznych EBOiR

Przykładowy Certyfikat Produktu LEME               Formularz Zgłoszenia Gotowości do Weryfikacji wraz z Wnioskiem o Wypłatę Dotacji             

              

Lista Wykluczeń Szczególnych                               kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk     kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk