Finansowanie

Ogólne warunki finansowania projektów inwestycyjnych w ramach programu PoLSEFF2:

  • Finansowanie tylko w fomie kredytu
  • Kredyt może stanowić do 100% inwestycji
  • Finansowanie maksymalnie w wysokości do 1 miliona EURO z wyłączeniem inwestycji bazujących na urządzeniach z listy LEME (do 250.000 EURO)
  • Finansowanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Banków Uczestniczących w programie i zgodnie z określonymi przez te instytucje zasadami i procedurami 
  • Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę istniejącego kredytu

Czy są jakieś wyjątki ?

  • Kredyt nie może być udzielony podmiotowi zajmującemu się produkcją, wprowadzaniem na rynek, dystrybucją (lub podobną działalnością) następujących produktów: tytoniowych, wysokoprocentowych alkoholi, napojów alkoholowych (poza browarami, winnicami) i podmiotowi produkującemu nisko i średnio-procentowe napoje alkoholowe, lub zajmującemu się hazardem, czy produkcją zbrojeniową

Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość skorzystania z dwóch trybów finansowania inwestycji w ramach POLSEFF2

1. INWESTYCJE LEME

Projekty z zakresu Efektywności Energetycznej i projekty Termomodernizacyjne polegające na zakupie i instalacji materiałów oraz urządzeń zarejestrowanych na liście LEME.

Wartość kredytu nie może być wyższa niż 250.000 EURO. Projekty te podlegają automatycznej kwalifikacji do Programu.

2. INWESTYCJE WSPOMAGANE

Projekty z zakresu Efektywności Energetycznej i projekty Termomodernizacyjne nie realizowane za pośrednictwem listy LEME. Wartość kredytu nie może być wyższa niż 1.000.000 EURO. Projekty te podlegają zakwalifikowaniu do Programu po ocenie inwestycji przez inżynierów PolSEFF2.