FAQ

W związku z tym, iż program PolSEFF2 jest częścią Programu NF realizowanego przez NFOŚiGW załączamy LINK do najczęściej zadawanych pytań dotyczących obu programów. 

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących tylko programu PolSEFF2.

Zainteresowany jestem inwestycją, w efekcie której chciałbym zmniejszyć koszty związane ze zużyciem energii przez moją firmę. Progranm PolSEFF wydaje się być ciekawą propozycją. Do kogo powinienem się zwrócić, aby uzyskać opinię uwzględniającą sytuację mojej firmy o tym, czy mógłbym skorzystać z programu PolSEFF?

Najlepszym rozwiązaniem będzie bezpośredni kontakt z biurem PolSEFF. Można skontaktować się telefonicznie poprzez numer 22 395 51 20 bądź wysłać maila pod [email protected]. W przypadku, gdy jest Pan/Pani klientem, któregoś z banków pośredniczących, lub ma Pan/Pani preferencje w stronę, któregoś z tych banków, prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z konsultantem odpowiadającym za relacje z wybranym bankiem. Lista konsultantów oraz kontakty do nich znajdują się w sekcji KONTAKT.

Czy EBOR realizuje programy finansowania projektów dotyczących energii zrównoważonej w innych krajach? Jeśli tak, to czy polski program jest do nich podobny?

W przeszłości były już realizowane programy rozwoju energii zrównoważonej. W ramach Inicjatywy dotyczącej rozwoju energii zrównoważonej EBOR zrealizował kilka podobnych programów w regionie:

Do chwili obecnej, EBOR zainwestował kwotę 1,3 mld euro na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną różnych gałęzi gospodarki w krajach Europy środkowej i wschodniej. Drugi etap programu, rozpoczęty w 2009 r. ma na celu uruchomienie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej  na sumę 15 mld euro. Polski program jest zasadniczo podobny do rozwiązań sprawdzonych w innych krajach. Istotną różnicą jest zaoferowanie po raz pierwszy w ramach programu możliwości finansowania inwestycji w formie leasingu.

W ramach programu PolSEFF przewidziano uczestnictwo inżynierów oraz konsultantów finansowych. Jaka będzie ich rola? W jaki sposób inwestor będzie mógł skorzystać z ich pomocy?

Rola inżynierów i konsultantów w ramach programu jest niezwykle istotna. Ponieważ celem programu jest rozwój energii zrównoważonej tzn. minimalizacja kosztów wynikających ze wzrostu sprawności energetycznej lub maksymalizacja wytwarzania ze źródeł energii odnawialnej, kwestie techniczne są bardzo istotne. 

Inżynierowie i konsultanci PolSEFF ocenią np: 

  •     czy dane urządzenie jest rzeczywiście energooszczędne, a jeśli tak, to w jakim stopniu ?; 
  •     gdzie leżą możliwości zaoszczędzenia energii ? 
  •     czy instytucja finansowa powinna liczyć na wykreowanie wartości, które uzasadniałoby udzielenie finansowania?

 

Zespół inżynierów będzie wspomagał realizację celów programu poprzez:

  • Pomoc dla MŚP przy określeniu rezultatów inwestycji w obszarze energii zrównoważonej.
  • Współpracę z uprzednio zakwalifikowanymi do programu dostawcami usług i urządzeń energetycznych, co powinno mieć pozytywny efekt marketingowy wzmacniający rozpoznawalność marki i ich pozycję na rynku.
  • Pomoc pracownikom banków i firm leasingowych w lepszym zrozumieniu atrakcyjności komercyjnej projektów związanych z energią zrównoważoną w sektorze MŚP.
  • Przekazywanie doświadczeń polskim inżynierom zwiększających zakres i wartość ich usług, które byłyby świadczone dla MŚP.

Czy kredyty PolSEFF2 udzielane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem banków uczestniczących, wymienionych na stronie internetowej programu?

Finansowanie inwestycji w ramach PolSEFF2  może odbyć się tylko za pośrednictwem banków, które podpisały stosowne umowy z NFOŚiGW oraz EBOiR. W chwili obecnej bankami uczestniczącymi w programie PolSEFF2 są BNP Paribas Bank Polska oraz Idea Bank.