Dla Dostawców

PolSEFF2 jest też skutecznym narzędziem wspierającym i promującym producentów i dostawców technologii, urządzeń i materiałów energooszczędnych oraz z obszaru zastosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Co zyskuje producent, którego urządzenia i materiały znajdują się na liście zakwalifikowanych urządzeń i materiałów - LEME:

  1. wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku producenta oraz jego produktów
    Umiejscowienie zgłoszonego urządzenia lub materiału na liście oznacza, iż niezależni od producenta eksperci z obszaru technologii energooszczędnych uznali, iż spełnia ono najwyższe standardy z obszaru wydajności i efektywności energetycznej
  2. sprzedaż urządzenia lub materiałów obecnych na liście LEME oznaczać może w praktyce 10% rabat, który nabywca otrzymuje z banku po zakończeniu inwestycji. Warunkiem jest sfinansowanie zakupu urządzenia poprzez kredyt oferowany w ramach PolSEFF2 przez banki

Po prawej stronie prezentujemy przykładowe sposoby wykorzystania programu Pollseff do promocji zarejestrowanych na liście LEME dostawców oraz produktów. Logo programu Polseff można pobrać w sekcji Informacje do pobrania.

Zgłoś urządzenie lub materiał do listy zakwalifikowanych urządzeń i materiałów - kliknij tutaj.

Przewodnik dla Dostawców

W załączonym poniżej "Przewodniku dla dostawców materiałów i urządzeń energooszczędnych" przedstawione są możliwości oraz instrukcje dla efektywnego  wykorzystania programu PolSEFF2 do promocji produktów zarejestrowanych na liście LEME.  Kliknij w obrazek, aby otworzyć i pobrać.